Værdier og mål

Værdier på Skovshoved Skole

Skovshoved Skole vil være med til at skabe livsduelige mennesker gennem arbejdet med læring, trivsel og dannelse. Vi har derfor formuleret tre værdier:

  • Vilje til læring
  • Fællesskab og respekt
  • Nysgerrighed og indsats som skal gennemsyre vores arbejde med livsduelighed.

Læs hele vores værdigrundlag her.

Skolebestyrelsen 2015

Se skolens antimobbestrategi 'Fællesskab og respekt' fra 2017 her.