Et centralt element i arbejdet med synlig læring er progression i læring. Helt grundlæggende er målsætningen at både elev og lærer i løbet af timen, dagen, ugen og året hele tiden arbejder med at undersøge effekten på læring. Man kan naturligvis arbejde med mange opfattelser af progressionsbegrebet, men i den angelsaksiske tradition møder man ofte en stor mængde test, som fortløbende kan dokumentere at eleven har rykket sig; er blevet dygtigere. Denne type progressions-dokumentation kan meget nemt iværksættes ved en simpel før og efter-måling. Ved begyndelsen og afslutningen af en periode, hvor eleverne arbejder med et bestemt læringsmål gennemføres en sammenlignelig prøve, og progressionen kan aflæses i den - som oftest - højere score ved afslutningen af forløbet. Denne type test kommer vi også til at arbejde med henad vejen på Skovshoved Skole. Men vi kommer samtidig til at udvikle en række andre mere komplekse former for synlig progression. Fx kan man forestille sig lydoptagelser eller skriftlige arbejder, der viser udviklingen af vokabularium og analytisk kompleksitet i et emne over tid. Det kan både være i sprogfagene og i fx historie, hvor mængden af analyse og begreber progredierer og får flere aspekter med over en given periode. Ved brug af alle disse værktøjer vil det altid være vigtigt at huske det primære formål: vi måler for læring. Måling, Test, Prøver skal være relevante for det enkelte barns læring. Grebet an på den rigtige måde er denne tilgang stærkt motiverende for alle elever.

Vores samarbejde med eleverne skal imidlertid stræbe efter et langt mere nuanceret progressionsbegreb. Vi ønsker at udvikle en hel sprogbrug for læring, som både bruges af elever, lærere og ledelse. I en moderne verden, hvor adgangen til information er uendelig, vil det være en helt fundamental kompetence hos ethvert barn i skolen, at han eller hun udvikler en præcis forståelse af sin egen læringsstrategi; måden hvorpå jeg lærer mest effektivt og med størst mulig anvendelseskraft. Barnet skal udvikle en refleksivitet over egen og andres læring, så han eller hun med stor motivation kan fortsætte med at tilegne sig ny viden og færdigheder gennem livet. Med til denne kompetence hører også at kunne aflære gammel viden og færdigheder og kunne indgå i mange forskellige typer af lærende fællesskaber. 

Vi ved på Skovshoved Skole at sådan en tilgang til læring er af stor værdi for ethvert barn i skolen, men vi har også respekt for den tid det tager, at udvikle denne praksis sammen. Vi glæder os til samarbejdet med elever og forældre om arbejdet med progression i læring, og er stille og roligt i færd med at indrette vores arbejdsplads til det.