Idrætsforeninger

På Skovshoved skole er vi godt igang. Skovshoved Idrætsforening (SIF) er jo vores nabo, og gennem alle årene har vi haft et fint samarbejde.

I løbet af skoleåret 2014-15 afprøver vi forskellige forløb, som både styrker bredde og elite. Med SIF og Gentofte Badminton har vi nu på 2. sæson givet mulighed for elite-træning i Badminton under Peter Gades ledelse.

Når vi i løbet af skoleåret 2014-15 sammen med skolebestyrelsen har formuleret principperne for det brede samarbejde med det lokale idrætsliv, vil vi kunne integrere langt flere tilbud i hele skoleforløbet.

Vi glæder os på elevernes vegne.

Vidste du at...

Folkeskolereformen  forpligter kommunen til at sikre et gensidigt samarbejde mellem skolerne og det lokale idrætsliv.

Vi har med andre ord fået et helt nyt lovgrundlag, der gør os i stand til at imødekomme elevernes evner og motivation i forhold til idrætsudøvelse som et naturligt led i skoledagen.

På Undervisningsministeriets hjemmeside hedder det bl.a.:

Den åbne skole

  • Kommunen bliver forpligtet til at sikre et samarbejde mellem skolerne og det lokale idræts-, kultur- og musikliv.
  • Skolerne skal indgå i et gensidigt samarbejde med de kommunale musik, kunst- og kulturskoler.
  • En elev kan opfylde sin undervisningspligt ved at deltage i musikundervisning på den kommunale musikskole eller eliteidrætsudøvelse i en sportsforening.

 

Læs mere her...