Skovshoved Skole og Øregård Gymnasium har indgået et partnerskab, der omfatter alle vores elever på udskolingen. Alle tre årgange indgår hvert år i et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb. De overordnede mål og temaer for partnerskabet skal styrke elevernes samlede studiekompetence i henseende til:

  • Internationalisering. Projekterne kredser om aktuelle begivenheder og problemstillinger, der har relevans for mennesker i flere lande eller andre lande end blot Danmark. Formålet er her, at eleverne udfordrer deres kulturelle forforståelser gennem kulturmåder og opøver globale studiekompetencer.
  • Kommunikation og sociale medier. Udgangspunktet at arbejde med medieret kommunikation gerne på en digitaliseret platform. Kommunikationen skal kunne publiceres og derfor indeholde klare faglige ambitioner. Derudover udfordres eleverne til refleksion over fx målgrupper, medievalg og kommunikative evner.
  • Sproglige kompetencer. Anvendelsen af sprogene dansk og engelsk vil stå centralt i projekterne. Dels som analyse, fortolkning og forståelse, og dels som formidling med hovedvægt på anvendelsen af sprog. Projekterne kan i øvrigt berører eller udvides med andre sprog, hvis de er relevante.
  • Innovative kompetencer. Formålet er, at give eleverne problemløsningskompetencer. Målet er, at eleverne udvikler metoder, samarbejds– og kommunikationsevner til at løse aktuelle problemer. Der sigtes derfor på innovative processer, hvor elevens nærmeste udviklingszone er udgangspunktet for at skabe produkter, der har værdi for andre mennesker. Projektugerne er derfor struktureret gennem innovative øvelser og arbejdsmetoder, der faciliterer elevernes innovative kompetencer.
  • Faglige kvalifikationer og kompetencer. I første omgang med hovedvægt på fagene dansk, engelsk, religion og samfundsfag. Der fokuseres på at arbejde tvær- og fællesfagligt med udvalgte temaer for derigennem at hæve det faglige niveau. Der etableres løbende faglig udveksling og evaluering mellem relevante lærere på Skovhoved Skole og Øregård Gymnasium, således at eleverne opnår de ønskede kvalifikationer og kompetencer.

I skoleåret 2014-15 er temaerne for samarbejdet på de enkelte årgange:

7. årgang: Interkulturelle temaer i en global verden. Undersøgelse af temaer såsom homoseksualitet, abort, ægteskab og dødsstraf i forskellige verdensdele.

8. årgang: Udvikle den innovative kompetence Skovshoved Skoles internationale program Communication 2020, som vi har udviklet sammen med vores partnerskole i England, trækker her på Øregård Gymnasiums innovationslærere i løbet af programmet.

9. årgang Det amerikanske midtvejsvalg 2014 Introduktion til amerikansk politik og undersøgelse af det amerikanske midtvejsvalg. Formidling af temaer i amerikansk politik til folkeskoleelever i udskolingen på engelsk via digitale medier.