Valgfag

Allerede i reformens første år er etableret en uhyre ambitiøs fælleskommunal valgfagsordning i Gentofte Kommune.

Ordningen indebærer at de tyve ugers valgfag på 7, 8 og 9 årgang realiseres af alle tolv skoler i fællesskab.

På nogle skoler er der kinesisk på andre er der ishockey. Således har vi fået mulighed for at tilbyde en palet af fag, som uden sammenligning med tidligere nu kan imødekomme interesserne hos alle kommunens elever.

Kendetegnende for valgholdene er tillige at de er aldersblandede. Dermed øges mulighederne betragteligt for at gennemføre selv meget specialiserede fag. Det er ambitiøst og spændende, men det har også krævet en kæmpe indsats at få løbet i gang.

Valgfagskataloget har haft et meget stort udbud af fag, og når de 20 ugers valghold er gennemført, vil vi evaluere hele ordningen sammen med eleverne her i skoleåret 2014-15.