International Dimension

Skovshoved skole indgår i to internationale programmer: 

På Mellemtrinnet har vi sammen med Hellerup, Tjørnegård og Muthaiga Primary School, Nairobi oparbejdet et stort program, Move Eat Learn, som alle elever indgår i fra nytår på 5. årgang til oktober på 6. årgang. Hele uddannelsesprogrammet bliver løbende evalueret af Steno Center for sundhedsfremme. Programmet er de første tre år støttet af Udenrigsministeriets Oplysningsmidler, DANIDA, og er et såkaldt eksemplarisk projekt, der forpligter os til at formidle erfaringerne fra programmet på landsplan. I programmet lægges stor vægt på at fagene Matematik, Idræt, Natur & Teknologi og Madkundskab integreres i det flerkulturelle møde mellem eleverne her og i Kenya.

Programmet for 8. årgang Communication 2020 sker i samarbejde med vores engelske partnerskole Ridgeway School & sixth form College i Swindon. Dette program har fokus på de obligatoriske og tværgående emner i folkeskolereformen: Innovation og entreprenørskab, Uddannelse og Job, IT og Medier. Vi har ønsket at indlægge den Internationale dimension i dette forløb, fordi vi ønsker at forstærke de generelle sproglige kompetencer for eleverne i udskolingen. Vi kalder det "applied english", når eleverne på helt andre fagområder end engelsk som fag skal bruge sproget. Programmet afvikles i samarbejde med IT virksomheden Intel. Øregård Gymnasium stiller lærere til rådighed for dele af den innovative undervisning og en række danske virksomheder fra vores nærområde deltog allerede 2014 i det første års program.

Vidste du at...

"Global undervisning er med til at styrke elevernes interkulturelle kompetencer og alsidige udvikling i en globaliseret verden."

Der skitseres 4 temaer, som ud fra et globalt perspektiv tager afsæt i folkeskolereformen, herunder Forenklede Fælles Mål. De fire temaer har primært udviklingslandenes særlige udfordringer og muligheder som omdrejningspunkt.

På Undervisningsministeriets hjemmeside kan man læse videre om den globale og interkulturelle dimension i uddannelsen. Læs mere her om:

Globalt medborgerskab

Bæredygtighed og innovation

Det globale perspektiv i fagene

Den åbne skole