Inklusion på Skovshoved Skole

Inklusion tager udgangspunkt i fællesskaber, såvel læringsfællesskaber som de sociale fællesskaber. Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt for at lære noget og for at udvikle sig. Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med pædagoger, lærere og andre børn og unge. Det er vigtigt at blive set, hørt, mødt og anerkendt for at kunne finde sig selv og skabe sin identitet.

Inklusionstankegangen betyder et perspektivskifte fra det enkelte barn til mere fokus på det fælles.

Inklusionstanken handler derfor i højere grad om, hvordan et fællesskab som eks. en årgang, skal kunne rumme elever med forskellige behov, end tanken om, at den enkelte elev skal tilpasse sig fællesskabet.

To medarbejdere varetager opgaveledelse af den inkluderende pædagogik, som i Gentofte Kommune benævnes Fællesskab. De opgaveledende medarbejdere er Jesper Brinck (JB) og Emilie From Petersen (EMPE). De refererer med disse funktioner til Dorthe Koch-Hansen som leder arbejdet med fællesskab i både GFO og Skole.