Den åbne skole

Skovshoved Skole indgår allerede i dag i en række partnerskaber og netværk.

De forskellige partnerskaber og samarbejdsaftaler understøtter uddannelsesforløb undervejs i skoleforløbet fx på mellemtrinnet eller i indskolingen.

Tryk på knapperne her rundt om teksten, hvis du vil vide mere om Skovshoved Skole som en åben skole.

Vidste du at...

På Undervisningsministeriets hjemmeside hedder det bl.a.:

"Den åbne skole er en folkeskole, som inddrager sin omverden. Det kan være lokalsamfundet, musikskolerne, erhvervslivet, idrætsforeningerne, det lokale Røde Kors eller bymuseet. Kultur- og foreningslivet skal indgå i skolen, så deres aktiviteter understøtter det, eleverne generelt skal lære."

Læs mere her...